Chúc mừng dự án hoàn thành về bức tường di động trong phòng khiêu vũ ở Colombia

April 22, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Chúc mừng dự án hoàn thành về bức tường di động trong phòng khiêu vũ ở Colombia

Chúc mừng dự án hoàn thành về bức tường di động trong phòng khiêu vũ ở Colombia

 

 

1. Vị trí: Bogota, Colombia.

 

2. Chi tiết dự án:

 

Kích thước: W17405 * H5867 mm

 

W17484 * H5867 mm

 

W11154 * H2723 mm

 

Tổng cộng cho 3 bức tường, 235 m².

 

3. bề mặt: Vải, bên trong khung.

 

4. độ dày: 100 mm

 

5. Bảng màu: THC-13, THC-18.

tin tức mới nhất của công ty về Chúc mừng dự án hoàn thành về bức tường di động trong phòng khiêu vũ ở Colombia  0

tin tức mới nhất của công ty về Chúc mừng dự án hoàn thành về bức tường di động trong phòng khiêu vũ ở Colombia  1

tin tức mới nhất của công ty về Chúc mừng dự án hoàn thành về bức tường di động trong phòng khiêu vũ ở Colombia  2

tin tức mới nhất của công ty về Chúc mừng dự án hoàn thành về bức tường di động trong phòng khiêu vũ ở Colombia  3