Chúc mừng cho dự án vách ngăn gấp ở Nga.

March 10, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Chúc mừng cho dự án vách ngăn gấp ở Nga.

Chúc mừng cho dự án vách ngăn gấp ở Nga.

 

 

Kích thước: Rộng 7835 * Cao 4000 mm. (1 vách)

      

Chiều rộng 8550 * Chiều cao 4000 mm. (2 thành)

 

Tổng cộng cho khoảng 100 mét vuông, 5 cửa đi qua duy nhất.

 

Kết thúc: Melamine

 

Bảng màu: Trắng ấm 5

tin tức mới nhất của công ty về Chúc mừng cho dự án vách ngăn gấp ở Nga.  0

tin tức mới nhất của công ty về Chúc mừng cho dự án vách ngăn gấp ở Nga.  1

tin tức mới nhất của công ty về Chúc mừng cho dự án vách ngăn gấp ở Nga.  2

tin tức mới nhất của công ty về Chúc mừng cho dự án vách ngăn gấp ở Nga.  3

tin tức mới nhất của công ty về Chúc mừng cho dự án vách ngăn gấp ở Nga.  4